• No category

MGA SALIK AT NEGATIBONG EPEKTO NG MAAGANG PAGBUBUNTIS

Add this document to collection(s).

You can add this document to your study collection(s)

Add this document to saved

You can add this document to your saved list

Suggest us how to improve StudyLib

(For complaints, use another form )

Input it if you want to receive answer

theAsianparent Philippines Logo

Ano ang ating maaring gawin bilang magulang upang ito ay maiwasan?

Iwasan ang epekto ng maagang sa pagbubuntis sa tulong ng mga impormasyong tampok sa artikulong ito.

Ang Pilipinas ay nakapagtala ng kabuuang 180,916 na live birth sa mga kabataan na may edad 10 hanggang 19 noong 2019, ayon sa datos ng Civil Registration at Vital Statistics System ng Philippine Statistics Authority .

Ang bilang ay katumbas ng 495 na live birth kada araw sa 10 hanggang 19 na pangkat ng edad.

Talaan ng Nilalaman

Maagang pagbubuntis

Ang maagang pagbubuntis, kabilang na ang teenage pregnancy, ay isa sa maraming isyung kinahaharap ng mga kabataang Pilipino sa kasalukuyan. Pilipinas ay may pinakamataas na rate ng teenage pregnancy sa kalakhang ASEAN bagaman nagkaroon ng pagbaba ng bilang ng live births noong 2016.

Nagiging resulta ng maagang pagbubuntis ang pagiging masakitin ng mga naging ina, at posible din silang maging problema kaugnay ng ekonomiya. Ang mga nagbubuntis sa murang edad ay laging hindi nakakakapagtapos ng pag-aaral. Dagdag pa, mas maliit ang maaaring makuhang sahod at kita dahil sa pagtigil ng pag-aarl. Nagiging direkta itong epekto sa ati bansa,

Maliban sa may direktang epekto sa baby ang maagang pagbubuntis, may epekto rin ito sa iyong kalusugang pisikal at maging mental.

Ang exposure sa matinding kahirapan, bunga ng social at biological na salik, ang maaaring nagtutulak sa mga kabataan na maging normal ang teenage pregnancy. Sa kabila ng nagugutom na pamilya, hindi pa rin nagiging matuwid ang pagtalakay sa teenage pregnancy, ang mga epekto nito, at kung paano iiwasan.

Sanhi at dahilan ng maagang pagbubuntis

Ayon sa pag-aaral na ginawa ng WHO, may iba’t ibang dahilan kung bakit nagaganap ang teenage pregnancy o maagang pagbubuntis sa kabataan.

Maaaring dahil sa dikta ng lipunan na kanilang ginagalawan, kung saan kailangan nang magbuntis ng isang babae ng maaga o bata pa. Maaaring dahil sa kakulangan ng edukasyon o trabaho na pangunahing dahilan ng maagang pagbubuntis dito sa ating bansa.

Ayon sa University of the Philippines Population Institute ay maaaring magkaroon ng baby boom sa 2021 — tinatayang 751,000 karagdagang hindi planadong pagbubuntis dahil sa mga kondisyong nilikha ng pandemya .

1. Kawalan ng access sa birth control

Ang mga pangunahing dahilan ng mas mataas na rate ng teenage pregnancy ay ang hindi sapat na edukasyon sa pakikipagtalik (ang ilang mga batang babae ay hindi alam na ang pakikipagtalik ay maaaring magresulta sa pagbubuntis o ganap na isaalang-alang ang responsibilidad ng pagkakaroon ng mga anak) at kawalan ng access sa birth control .

 2. Kahirapan

Dahil sa kahirapan, ang iba’y hindi na nakakapag-aral na nagdudulot ng kakulangan ng kaalaman sa panganib ng maagang pagbubuntis.

3. Hindi open-minded sa usapang ukol sa sex education

epekto ng maagang pagbubuntis

Larawan mula sa Shutterstock

Bago ang reproductive health law , walang pormal na sex education sa Pilipinas, at hanggang ngayon, ang pagsulong nito ay nananatiling tagpi-tagpi at napakalimitado.

Pinagsasama-sama ng mga teenager ang impormasyon batay sa kung ano ang ipinapasa sa kanila ng mga magulang , mga sermon mula sa mga pari at mga bulong-bulongan mula sa isa’t isa, na kadalasang nakukuha mula sa Internet o mga kuwento ng matatanda.

Sila ay may praktikal na kaalaman ukol sa puberty ngunit hindi nila tinatalakay ang proseso ng paglilihi , ang mga paghihirap at gastos sa pagpapalaki ng isang bata. Sa ganitong usapan, ang mga teenager ay agad na iniiba ang usapan.

4. Aborsyon

Sa Pilipinas, ang aborsyon ay ilegal sa lahat ng kaso. Ang pagpapalaglag ay itinuturing na isang kasalanan. Naiintindihan ng midwife ang lahat ng ito ngunit mag-aalok pa rin ng aborsyon. Hiniling niya na huwag gamitin ang kanyang pangalan dahil sa takot na arestuhin.

Dahil sa konseptong ito, ang iba ay hindi natatakot mabuntis ng maaga dahil may opsyon silang ipalaglag ito.

Narito pa ang ilang sanhi ng teenage pregnancy ayon Plan International:

 •       Hindi sapat na access sa mga serbisyong iniayon sa mga kabataan
 •       Pampamilya , komunidad at panlipunang impluwensya na magpakasal
 •       Sapilitang pag-aasawa
 •       Sekswal na karahasan
 •       Pagdo-drop out sa eskwelahan

Ang mga salik tulad ng kita ng magulang at ang lawak ng edukasyon ng isang batang babae ay nag-aambag din dito. Samantala, ang mga batang babae na nakatanggap ng kaunting edukasyon ay 5 beses na mas malamang na maging isang ina kaysa sa mga may mas mataas na antas ng edukasyon.

Kadalasang humihinto sa pag-aaral ang mga babaeng nabuntis nang maaga, na nagiging sanhi para magkaroon sila ng limitasyon upang hindi makapagtapos ng pag-aaral at makahanap ng trabaho. Dahil rito nagpapatuloy sa ikot ng kahirapan.

Sa maraming mga kaso, ang mga batang babae ay nakikita na ang pagbubuntis ay isang mas mahusay na opsyon kaysa sa pagpapatuloy ng kanilang pag-aaral.

Bilang karagdagan, maraming babae ang nahaharap sa matinding pressure na mag-asawa ng maaga at maging mga ina habang sila ay bata pa.

Ang teenage pregnancy ay tumataas kapag ang mga batang babae ay pinagkaitan ng karapatang gumawa ng mga desisyon tungkol sa kanilang sekswal at reproductive na kalusugan at kagalingan.

Teenage pregnancy: Mga maaaring maging epekto ng maagang pagbubuntis

Epekto ng maaga o di inaasahang pagbubuntis

Ang maagang pagbubuntis o teenage pregnancy ay tumutukoy sa pagdadalang-tao ng mga dalagang edad 15 hanggang 19 anyos. Ayon sa World Health Organization o WHO tinatayang nasa 21 million teenage pregnancies ang naitatala sa mga developing countries sa buong mundo taon-taon.

Nasa 12 million sa mga ito ang tagumpay na nakapanganak. Habang may naitalang nasa 5.6 million ang sumailalim sa abortion upang wakasan ang hindi inaasahang pagbubuntis.

Sa 5.6 million na kaso ng abortion, 3.9 million ang hindi ligtas at naging dahilan ng pagkasawi ng teenager na nagdadalang-tao. Isa sa nakakabahalang epekto ng maagang pagbubuntis na nilalayong maiwasan ng mga health authorities sa buong mundo.

Ayon sa pag-aaral na ginawa ng WHO, may iba’t ibang dahilan kung bakit nagaganap ang teenage pregnancy o maagang pagbubuntis sa kabataan.

Maaaring dahil sa dikta ng lipunan na kanilang ginagalawan, kung saan kailangan nang magbuntis ng isang babae ng maaga o bata pa. O maaaring dahil sa kakulangan ng edukasyon o trabaho na pangunahing dahilan ng maagang pagbubuntis dito sa ating bansa.

Ano ang epekto ng maagang pagbubuntis?

Isa pa sa epekto ng maagang pagbubuntis ay ang dala nito sa kalusugan ng isang babae at kaniyang dinadalang baby. Marami ang mga kumplikasyon ang maaaring maranasan ng ina at ng sanggol sa pagbubuntis.

Sapagkat hindi pa well-developed ang katawan ng babae sa pagbubuntis kaya naman maraming mga kumplikasyon ang maaari niyang maranasan. Maaaring masawi ang ina, o ang sanggol, o ‘di naman kaya’y may mga kundisyon ang sanggol na kaniyang ipinanganak.

Hindi lamang binabago ng pagdadadang tao ang mga pisikal na katangian ng teenage moms kapag sila ay nagubuntis. Dumadaan din sa buhay ng bawat magiging ina ang pagbabagong mental. Maaaring makaranas ng epekto ng maagang pagbubuntis ang isang kabataan tulad ng:

 • ‘di makatulog sa gabi o madalas na walang tulog
 • pag-iisip at pagiging abala sa paghahanda ng child care sa inaasahang baby
 • pagpabalik-balik na kunsoltasyon sa doktor at OB
 • pagbabakasali at pagsubok na tapusin ang high school

Bagaman hindi lahat ng maagang nagbubuntis ay naaapektuha ng pisikal at mental na pagbabago, marami pa rin ang nakakaranas. Kung napansin mong may nagbago sa iyong mental health pagkatapos mong manganak, maiging humingi agad ng professional help.

epekto ng maagang pagbubuntis

Love photo created by Racool_studio – www.freepik.com  

Epekto ng maagang pagbubuntis: Mga isyu at suliranin ng maagang pagbubuntis

Pagdating sa epekto ng maagang pagbubuntis, hindi lang buhay ng babae o teenager na nagdadalang-tao ang maaaring maapektuhan. Maraming mga isyu at suliranin ang kakaharapin ng mga teenage moms sa maagang pagbubuntis.

Dagdag pa, pati rin ang dinadalang sanggol ay direktang apektado. Ang tinutukoy na madalas na epekto ng maagang pagbubuntis ayon sa mga pag-aaral at mga eksperto ay ang sumusunod:

From “Kulang” to “Lamang”: How Lactum 3+ Helps Provide Upgraded All-Around Development For Your Child

1. Kakulangan sa prenatal care .

Madalas ang mga teenage parent ay walang nakukuhang suporta mula sa kanilang magulang o hindi tanggap ang kanilang pagdadalang-tao. Kaya naman sila at ang kanilang dinadalang sanggol ay hindi nakakakuha ng adequate prenatal care.

Ang prenatal care ay napakaimportante at kritikal lalo na sa mga unang buwan ng pagbubuntis . Ginagawa ito upang masiguro na walang magiging problema o normal ang mommy na nagbubuntis at ang baby na kaniyang dinadala.

Pati na upang agad na matukoy at makaiwas sa mga medical o birth defect problem ang sanggol na dinadala ng dalagang ina.

2. Pregnancy at childbirth complications.

epekto ng maagang pagbubuntis

Image by hyeongchae hwang from Pixabay  

Ayon pa rin sa WHO, ang pregnancy at childbirth complications ang isa sa pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga teenage parent na may edad 15-19 anyos. Partikular itong nararanasan ng mga batang ina sa mga low at middle income na bansa. Ang mga ito’y maaaring maiwasan kung mabibigyan ng tamang pangagalaga o prenatal care ang buntis at ang kaniyang dinadalang sanggol.

3. High blood pressure .

Ang mga teenager na buntis ay mas mataas ang tiyansang magkaroon ng high blood pressure kumpara sa kababaihang may edad na bente at trenta anyos.

Ito’y kilala sa tawag na pregnancy-induced hypertension na nagdudulot din ng komplikasyon sa pagbubuntis na preeclampsia.

4. Premature birth .

Ang kababaihang nabuntis din ng maaga ay mataas ang tiyansang makaranas ng premature birth o ang pagbubuntis na hindi umabot sa full-term o 40 weeks pregnancy.

Naiiwasan naman ito sa pamamagitan ng mga medikasyon sa tulong ng prenatal care.

Ang mga sanggol na ipinanganak na premature ay mas mataas ang tiyansang magkaroon ng mga health problem sa respiratory, digestive, vision, cognitive at iba pa.

5. Low birth weight baby.

Ang mga sanggol rin na ipinanganak na premature ay mas magaan ang timbang kumpara sa mga full term baby na ipinagbuntis.

Ito’y dahil mas kakaunti ang oras o araw nilang lumaki pa sa sinapupunan ng kanilang ina.

6. STD o Sexually Transmitted Disease .

Isa pa sa maaaring maging epekto ng maagang pagbubuntis at kakulangan sa kaalaman tungkol sa sex ng kabataan ay ang pagkakaroon ng Sexually Transmitted Disease o STD. Ang pagkakahawa ng isang buntis sa mga sakit na ito ay maaaring makaapekto sa sanggol na kaniyang dinadala.

7. Postpartum depression .

Teenage pregnancy: Mga maaaring maging epekto ng maagang pagbubuntis

Image by Tep Ro from Pixabay  

Sanhi ng mura pang kaisipan, isa pang bagay na madalas na nararanasan ng mga teenage mom ay ang postpartum depression.

Bagama’t ito ay normal lamang sa kababaihan matapos manganak. Mas nagiging mahirap ito sa mga batang ina na wala pang karanasan sa pag-aalaga ng kanilang sanggol at sa bagong responsibilidad na kanilang haharapin.

8. Hindi makapagtapos ng pag-aaral.

Sanhi ng mabigat na responsibilidad sa murang edad. Mataas ang tiyansa na hindi na makatapos ng pag-aaral ang isang teenage parent. Lalo na kung ang pagbubuntis ay walang suporta o hindi tanggap ng kanilang magulang.

Paano maiiwasan ang maagang pagbubuntis?

Ang maagang pagbubuntis pati na ang mga epekto nito ay maaari namang gawan ng paraan kung paano maiiwasan. Magagawa ito sa tulong nating mga magulang at ng eskuwelahan.

Ang unang paraan nga upang ito ay magawa ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na kaalaman sa mga teenager tungkol sa sex. Kung paano ito nagaganap at ang maaaring maging bunga o epekto nito sa kanilang buhay.

Kasunod nito ay dapat maipaliwanag sa kanila kung bakit mahalaga na kung hangga’t maaari ay umiwas muna sila pakikipagtalik. O kung hindi ay bigyan o suportahan sila sa paggamit ng birth control o contraception upang mas maiwasan ito at ang epekto ng maagang pagbubuntis.

Pero maliban sa mga nabanggit, mahalaga na maiparamdam sa mga teenager sa lahat ng oras ang ating pagmamahal at suporta. Upang hindi sila mag-alinlangan na lumapit sa atin at magsabi ng mga nasa isip nila.

Partikular sa mga bagay tulad sa sex na kailangan nila ang ating kaalaman at gabay. Upang maiiwas sila sa maagang responsibilidad na hindi pa karapat-dapat sa kanila at hindi pa sila handa.

Karagdagang ulat mula kay Nathanielle Torre

WebMD, WHO , NPR, NNC, Healthline, BMC Pregnancy

Dito sa theAsianparent Philippines ay mahalaga sa amin ang makapagbigay ng impormasyon na wasto, makabuluhan at napapanahon ngunit hindi ito dapat gawing pamalit sa payo ng doktor, o kaya sa medical treatment. Walang pinanghahawakang responsibilidad ang theAsianparent Philippines sa mga nagnanais na uminom ng gamot base sa impormasyon sa aming website. Kung mayroong agam-agam, ay nirerekomenda naming magpakonsulta sa doktor upang makakuha ng mas malinaw na impormasyon.

May katanungan tungkol sa pagpapalaki ng anak? Basahin ang mga artikulo o magtanong sa kapwa magulang sa aming app. I-download ang theAsianparent Community sa iOS o Android !

img

Irish Mae Manlapaz

Maging Contributor

Nathanielle Torre

 • Para Sa Magulang
 • Teenage pregnancy: Mga maaaring maging epekto ng maagang pagbubuntis

Maagang pagbubuntis: Ano ang dapat gawin ng mga magulang at kabataan?

Maagang pagbubuntis: Ano ang dapat gawin ng mga magulang at kabataan?

Teenage mom inalay ang kaniyang pagtatapos sa anak

Teenage mom inalay ang kaniyang pagtatapos sa anak

Ryan Agoncillo on Yohan's adoption: “Medyo nag-iingat ako ayokong mapa-ibig don sa bata.”

Ryan Agoncillo on Yohan's adoption: “Medyo nag-iingat ako ayokong mapa-ibig don sa bata.”

10 parenting mistakes kung bakit lumalaking hindi close ang bata sa magulang

10 parenting mistakes kung bakit lumalaking hindi close ang bata sa magulang

Gumagamit kami ng cookies upang matiyak ang iyong magandang karanasan. Matuto pa Ok, nakuha ko

Bunternity

 • Menstruation
 • Pagbubuntis

maagang pagbubuntis research paper

Maagang Pagbubuntis: Mga Mga Dahilan at Posibleng Epekto

ad

Ang usapin sa maagang pagbubuntis ay kalat na kalat na sa iba’t-ibang parte, hindi lang ng ating bansa, maging ng mundo. Sa ngayon, tayo ay nahaharap sa masaklap na katotothanang, sa napaka-murang edad pa lamang, marami na sa mga batang kababaihan ang mayroon nang sariling anak. Ayon sa pag-aaral, dito sa Pilipinas, sa isinagawang 1995 census, may halos 2 milyong kalalakihan at kulang-kulang na 1 milyong kababaihang may edad 15 hanggang 24 ang sexually active o aktibo na sa pakikipagtalik. Sa katunayan, ayon pa rin sa pananaliksik, 7 percent ng mga kabataang sexally active ay hindi gumagamit ng contraceptives o pang-kontrol para hindi kaagad magbuntis ang babae o magkaanak.

Base naman sa report na inilabas ng World Health Organization (WHO), 20 percent ng mga kababaihang Pilipino ay nabubuntis sa edad pa lamang ng 19 anyos o pababa. Kaugnay pa nito, binubuo ng 30 porsiyento ang mga batang ina. Bakit mga ba maagang nabubuntis ang karamihan sa mga kabataan babae ngayon? Napakaraming mga maaaring maging dahilan kung bakit nangyayari ito. Nangunguna na sa mga kadahilanang iyan ang teknolohiya. Marami sa mga kabataan ngayon ang exposed na exposed sa social media ati ba’t-iba pang mga websites na hindi Malaya nilang nabubuksan at nababasa ang kabuuan at lahat ng nilalaman mula sa teksto hanggang sa mga photos at videos. Kadalasan, ang mga content na ito ay nagtataglay ng pornograpiyang nakapaghihikayat sa mga teenagers na maging mapusok at sumubok sa premarital sex.

Mga pangunahing dahilan ng maagang pagbubuntis

Bukod sa teknolohiya, marami pang ibang mga dahilan kung bakit maagang nabubuntis ang mga kabataang babae. Narito ang ilsan sa mga ito:

 • Peer pressure – maaaring ang dalaga ay nagpapadala sa mga kaibigan o sino mang nakapaligid sa kaniya. Kadalasan ang magbabarkadang madalas ay partner-partner kapag lumabas o gumumigimik, ay nagiging mas mapusok lalo na kung nakainom na ng alak o anumang alcoholic drink. Madalas din, ito ay dahil sa kagustuhan ng kani-kanilang mga kapareha o kaya naman, ng magkapareha. Ayon sa isang pag-aaral, 1 sa bawat 3 binata, edad 15-17 years old, ay nakikipag-sex nang dahil sa pressure na dulot ng mga kaibigang kalalakihan. Sila ay pinipilit ng mga kabarakdang makipagtalik sa kasintahan o kabarada ring babae.
 • Pag-inom ng alak o ano mang alcoholic drink – Ika nga ng nakararami, “Pag may alak, may balak.” Kadalasan, dala ng kalasingan, nagiging mas mapusok ang mga kabataan at natutuksong gumawa ng hindi dapat, kagaya ng pakikipagtalik sa mura nilang edad. Kaya naman nagreresulta ito, madals sa maagang pagbubuntis.
 • Kakulangan sa kaalaman tungkol sa pakikipag-sex – Partikular sa ating bansa, ang sex education na dapat na itinuturo sa mga paaralan ay isang napakalaking isyu at diskusyon. Bagamat napakalakas ng panawagang nanggagaling mula sa iba’t-ibang sektor sa Pilipinas para sa usaping ito, mahigpit pa ring tumututol ang simbahang Katoiko, maging ang iba pang mga konserbatibong organisasyon.
 • Internet at social media – Ito ay naituturing ngayon na pangunahing dahilan ng maagang pagbubuntis. Totoo at hindi maikakailang ang internet ay hitik na hitik sa mga pornogrpiyang materyal na napakadaling i-access ng mga kabataan ngayon.
 • Personal na problema – Ang kabataang may problema sa pamilya ay sa mga kabarkada naghahanap ng kalinga at atension. Madalas, ang akala nila sila ay nakahanap na ng karamay kapag kasama ang kanilang mga kaibigan dahil ‘sinasamahan’ sila sa lahat ng oras. Ngunit halos sa lahat ng oras ng pagsasama, may kaharap namang alak o mas malala pa, droga, kapag nagkakasama-sama. Base sa pag-aaral at mga pakikipanayam sa mga awtoridad, dalawa lang o isa sa dalawa ang madalas na kahihinatnan ng pag-iinuman at pagdodrogang dala ng personal na problema. Ito ay ang pakikipag-basag-ulo sa iba pang mga kabataan, o pakikiapag-sex sa kapareha o sino mang makilalang ‘game’ ding makipagtalik.

Mga posibleng epekto ng maagang pagbubuntis

Malaki ang tsansa ng pagkakaroon ng negatibong epekto ang maagang pagbubuntis . Ilan na sa mga ito ang mga sumusunod:

Physical, emotional, psychological at mental na suliranin – ito ang nagiging dulot kadalasan ng pagbubuntis ng maaga o teenage pregnancy sa mga kapamilya at kamag-anak, at maging sa magiging anak. Dahil hindi pa handa ang pangangatawan at lack of knowledge ng mga kabataang ina, napakalaki ng tsansang magkaroon ng premature birth o ano pa mang kumplikasyon sa mental at pisikal na kundisyon ng bata.

Sex-related na sakit – Ang sakit na may kinalaman sa napakarami pang karamdaman sa katawan ang maaaring makuha dulot ng maagang pagbubuntis gaya ng body impairments, chronic at respiratory diseases at higit sa lahat, ang sexually-transmitted disease o mas kilala sa tawag na STD.

Pagkasira ng kinabukasan – Ang teenage pregnancy ay puwedeng maging dahilan ng sapilitan na paghinto sa pag-aaral na puwedeng magresulta ng pagkasira ng isang napakagandang kinabukasan.

Aborsyon – dahil sa tinatawag na untimely pregnancy, nang dahil sa pagbubuntis ng maaga, nakapag-iisip na magpalaglag ang isang kabataang babae, maging ang kaniyang kapareha.

Mga dapat gawin upang maiwasan ang teenage pregnancy

Kung ikaw ay may anak na kabataang babae, mainam na malaman mo kung paano makakaiwas ang iyong anak sa maagang pagbubuntis. Habang maaga, maging alerto na sa mga posibilidad na mangyari ito. Mas mabuti ring maturuan ang mga kabataan sa tamang pakikitungo sa kapwa nila kabataan. Narito ang iba pang mga rekomendadong gawin:

 • Sapat na kaalaman tungkol sa family planning at contraceptives – kabilang dito ang paggamit ng birth control pills o condom, at iba pang pangkontra sa maagang pagbubuntis. Subalit mas madaling ipaliwanag sa kabataan ang family planning.
 • Pagtibayin at siguraduhing buo ang relasyon ng isang kabataan sa kaniyang pamilya. Kabilang na rin dito ang lakas ng pananampalataya sa Diyos at pagtutok sa kaniyang pag-aaral.
 • Ituro, sa kabila ng murang edad, ang seksuwalidad. Ipakilala ang anak o kabataan sa sex education at kung gaano kahalaga na alamain ito.
 • Mahalagang kilala mo bilang magulang, kung sino-sino ang kasama araw-araw ng iyong mga anak. Subukang kaibiganin ang mga kibigan ng iyong anak para malaman ang kanilang ugal nang sa gayon’s mapayuhan din ng mga dapat at di dapat gawin bilang mga kabataan.
 • Hangga’t maaari, piliting maging ‘best friend’ ng iyong anak. Hikayating maging open ang iyong anak sa iyo tungkol sa kaniyang mga suliranin at iparamdam sa kaniyang siya ay naiintindihan mo, ano man ang pinagdadaanan niya. Makatutulong ito para hindi makaisip na gumawa ng mga bagay na hindi dapat kung alam niyang siya ay may magulang na maaasahan sa ano mang oras.

Booking Table

Academia.edu no longer supports Internet Explorer.

To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to  upgrade your browser .

Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link.

 • We're Hiring!
 • Help Center

paper cover thumbnail

KABANATA II MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL AT LITERATURA

Profile image of kendall jenner

Makikita sa kabantang ito ang publikasyong may kinalaman sa pananaliksik na ito (Kadahilanan at epekto ng maagang pag bubuntis ng mga kabataang kababaihan sa edad mula 14-18 taong gulang sa Barangay Sipac Almacen, Navotas City) kasama na ang mga pahayagan at web page gayundin ang iba pang mga kaugnay na pag-aaral tulad ng tesis at iba pang sanggunian na magagamit na batayan sa pag sususri. Karamihan sa mga kabataan ngaun ay nahahantong sa maagang pagbubuntis. Sa maagang edad ng kanilang pagdadalang-tao, bagkus hindi rin nila alam ang responsibilidad ang kaakibat nito. Ang maagang pagbubuntis ay sinasabing dulot ng peer pressure o ang pagpapadala sa mgataong nakapaligid sa isang tao, hindi paggamit ng contraceptives, relasyon sa magulang at iba pangkapamilya, at medya (Guttmacher institute, 2005).Sa isang artikulo sa seventeen magazine noong 1996, 76 % na babae at 58% na lalaki angnagsasabi na ang kabataang kababaihan ang nakikipag-sex dahil sa kagustuhan ng

Loading Preview

Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.

RELATED TOPICS

 •   We're Hiring!
 •   Help Center
 • Find new research papers in:
 • Health Sciences
 • Earth Sciences
 • Cognitive Science
 • Mathematics
 • Computer Science
 • Academia ©2024

IMAGES

 1. Maagang Pagbubuntis NG Mga Kabataan

  maagang pagbubuntis research paper

 2. Maagang Pagbubuntis

  maagang pagbubuntis research paper

 3. Maagang Pagbubuntis (Pananaliksik)

  maagang pagbubuntis research paper

 4. Maagang Pagbubuntis

  maagang pagbubuntis research paper

 5. SOLUTION: Epekto ng maagang pagbubuntis ng mga kabataan 1

  maagang pagbubuntis research paper

 6. Maagang Pagbubuntis Essay

  maagang pagbubuntis research paper

VIDEO

 1. Vasquez,Khier Maagang pagbubuntis (Teenage Pregnancy) Talumpati

 2. PART 12 GRABE DI KO KINAYA ANG AWA KO SA MAG KAKAPATID NA ITO!ANG AGA NILANG NAULILA

 3. Injection program after manganak ang inahing baboy

 4. The Burden of Teenage Pregnancy (Part 1)

 5. MAAGANG PAGBUBUNTIS DUMADAMI

COMMENTS

 1. " EPEKTO NG MAAGANG PAGBUBUNTIS EDAD 15-19

  Academia.edu is a platform for academics to share research papers." EPEKTO NG MAAGANG PAGBUBUNTIS EDAD 15-19 " Isang Pananaliksik na Iniharap Kay ... "EPEKTO NG MAAGANG PAGBUBUNTIS EDAD 15-19" Isang Pananaliksik na Iniharap Kay: JIMLYN Y. REMERTH Guro Medina College Ipil, Inc. Bilang Pagtupad sa isa sa mga Pangangailangan Ng Asignaturang ...

 2. (PDF) Kaalaman sa Sekswal at Reproduktibong Kalusugan ...

  Discover the world's research. 25+ million members; 160+ million publication pages; 2.3+ billion citations; Join for free. ... tulad ng maagang pagbubuntis, pagtatalik na premarital, ...

 3. The Only Exception: Teenage Pregnancy in Philippines (Updated)

  1 Acknowledgements: This paper is based on the author's master's thesis, Maagang pagbubuntis: Mga kwento sa likod ng kwenta (2015) , which is one of the recipients o f the

 4. Pananaliksik-sa-maagang-pagbubuntis

  II dahilan ng maagang pagbubuntis ng iilang kabataan Batay sa ipinaliwanag ni Fermin Mabulo, isang mayor sa San Fernando, Camarines Sur. Isa sa dahilan kung bakit ang iilang mga kabataan ay nasangkot sa maagang pagbubuntis ay dahil patuloy paring lumaganap ang mga pornograpikong material, kawalan ng patnubay ng magulang, peer pressure, at iba ...

 5. MGA SALIK AT NEGATIBONG EPEKTO NG MAAGANG PAGBUBUNTIS

  Maaring magkaroon ng impeksiyon sa loob ng katawan. ang babae at ang mga buntis naman na mayroong STDs o sexually transmitted diseases ay. maaring maipasa ang kanilang sakit sa sanggol na nasa sinapupunan nila. . Ayon sa pag-aaral ni Dr. Corazon M. Raymundo (2001), 35% ng maagang.

 6. Thesis Filipino Tungkol Sa Maagang Pagbubuntis

  Thesis Filipino Tungkol Sa Maagang Pagbubuntis - Free download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online for free.

 7. Maagang Pagbubuntis NG Mga Kabataan

  halimbawa ng tesis tungkol sa maagang pagbubuntis by roma7alejo

 8. Epekto NG Maagang Pagbubuntis

  Epekto Ng Maagang Pagbubuntis - Free download as Word Doc (.doc / .docx), PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online for free. a research paper about the effects of teenage pregnancy in clarin national high school

 9. Ang Pagtataya sa Pananaw ukol sa Sanhi at Epekto ng Maagang Pagbubuntis

  Academia.edu is a platform for academics to share research papers. Ang Pagtataya sa Pananaw ukol sa Sanhi at Epekto ng Maagang Pagbubuntis ... Ang maagang pagbubuntis ay ang pagbubuntis ng mga kabataang nasa edad 20 pababa. Ang babae ay maaari nang mabuntis magmula ng magkaroon siya ng buwanang dalaw. Kadalasang nagsisimulang magkaroon ng regla ...

 10. Epekto Ng Maagang Pagbubuntis Na Dapat Mong Malaman

  Epekto ng maaga o di inaasahang pagbubuntis. Ang maagang pagbubuntis o teenage pregnancy ay tumutukoy sa pagdadalang-tao ng mga dalagang edad 15 hanggang 19 anyos. Ayon sa World Health Organization o WHO tinatayang nasa 21 million teenage pregnancies ang naitatala sa mga developing countries sa buong mundo taon-taon.

 11. Kabanata I introduksiyon

  Nagdudulot ito ng malalaking problema para sa mga gobyerno, na nagsisikap na bawasan ang bilang ng mga teenage pregnancy. Ang maagang pagbubuntis, o pagbubuntis sa panahon ng pagdadalaga, ay tumutukoy sa mga kabataang babae na wala pang 20 taong gulang. Mas nahihirapan ang mga kabataang nabubuntis kaysa sa mga nabubuntis sa edad na 21 o mas ...

 12. Maagang Pagbubuntis: Mga Mga Dahilan at Posibleng Epekto

  ᐅ Ang usapin sa maagang pagbubuntis ay kalat na kalat na sa iba't-ibang parte, hindi lang ng ating bansa, maging ng mundo. Sa ngayon, tayo ay nahaharap sa masaklap na katotothanang, sa napaka-murang edad pa lamang, marami na sa mga batang kababaihan ang mayroon nang sariling anak. Ayon sa pag-aaral, dito sa Pilipinas, sa isinagawang 1995

 13. Epekto NG Maagang Pagbubuntis EDAD 15 1

  hahshshs ng maagang pagbubuntis edad isang pananaliksik na iniharap kay: jimlyn remerth guro medina college ipil, inc. bilang pagtupad sa isa sa mga. Skip to document. University; ... Sample Chapter 1 to 5 of a Research Paper. Engineering 90% (20) 8. Shipboard familiarization essay. Engineering 100% (4) 7. Epekto NG K 12 Kurikulum SA PAG Aaral ...

 14. Halimbawa NG Thesis Tungkol Sa Maagang Pagbubuntis

  Halimbawa Ng Thesis Tungkol Sa Maagang Pagbubuntis - Free download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online for free. This document discusses the challenges of writing a thesis on the topic of teenage pregnancy. It notes that this is a complex topic that requires in-depth research and analysis of various social, cultural, economic, and psychological factors.

 15. PANANALIKSIK.docx

  Maagang Pagbubuntis: Mga Dahilan at Posibleng Epekto sa Kabataan Pamagat ng Saliksik Pamagat ng mga mananaliksik Mr/Ms. Teacher Pangalan ng Nagpuri at nagsaayos ABSTRAK Ang pag-aaral na ito ay naglalayon upang talakayin ang iba't ibang epekto at maaaring kadahilanan ng maagang pagbubuntis ng mga kabataan. Sa pagaaral na ito ay naghahangad na makabuo ng konkretong impormasyon upang malinaw na ...

 16. Pag-aaral SA EPEKTO NG MAAGANG PAGBUBUNTIS NG MGA MAG-AARAL

  Sa Pilipinas, ayon sa 1995 census, mga 1.8 milyong kalalakihan at 670,000 kababaihan na may edad 15-24 ang aktibo sa sex o pakikipagtalik. Ayon rin sa pag-aaral ni Dr. Corazon M. Raymundo, 20% ng maagang pakikipagtalik ay nangyayari sa hayskul.

 17. (Doc) -iba'T-ibang Dahilan Ng Maagang Pagbubuntis Ng Mga Kabataan Sa

  2.Ano-ang impluwensya sa maagang pagbubuntis ng: 2.1 Magulang 2.2 kaibigan 2.3 kamag-anak 2.4 karelasyon 3.Ano ano ang naidudulot sa maagang pagbubuntis ng: 3.1 pagaaral 3.2 problema sa pamilya 3.3 problema sap era 3.4 peer pressure 3.5 kakulangan sa kaalaman 4.Anu- ano ang masamang maidudulot ng maagang pagbubuntis sa: 4.1 Pamilya 4.2 Pagaaral

 18. PANANALIKSIK NG MAAGANG PAGBUBUNTIS (Auto

  Scribd is the world's largest social reading and publishing site.

 19. teenage pregnancy.docx

  View teenage pregnancy.docx from RESEARCH P 562 at San Francisco State University. SANHI AT BUNGA NG MAAGANG PAGBUBUNTIS SULATING PANANALIKSIK SA FILIPINO Na Ihaharap kay: Bb. ... Ang maagang pagbubuntis ay sinasabing dulot ng peer pressure o ang pagpapadala sa mga taong nakapaligid sa isang partikular na tao, ... Final_Reflection_Paper_ Course ...

 20. KABANATA II MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL AT LITERATURA

  Ang maagang pagbubuntis ay sinasabing dulot ng peer pressure o ang pagpapadala sa mgataong nakapaligid sa isang tao, hindi paggamit ng contraceptives, relasyon sa magulang at iba pangkapamilya, at medya (Guttmacher institute, 2005).Sa isang artikulo sa seventeen magazine noong 1996, 76 % na babae at 58% na lalaki angnagsasabi na ang kabataang ...