Gabay sa Pagsusulit

Essay on My Mother: From 100 to 500 Words

Larawan ng may-akda

Sanaysay tungkol sa aking ina: – Ina ang pinakaangkop na salita sa mundong ito. Sino ang hindi magmamahal sa kanyang ina? Ang buong post na ito ay haharap sa iba't ibang mga paksa na may kaugnayan sa salitang 'ina'. Makakakuha ka ng ilan Mga Sanaysay sa aking ina.

Bukod sa mga sanaysay na "Aking Ina", makakakuha ka ng ilang mga artikulo tungkol sa aking ina kasama ang isang talata sa aking ina at siyempre isang ideya kung paano maghanda ng isang talumpati sa aking ina rin.

Kaya nang walang pagkaantala

Mag-navigate tayo sa aking ina sanaysay.

Larawan ng sanaysay sa aking ina

Talaan ng nilalaman

50 words Essay on My Mother in English

(Ang Aking Inang Sanaysay para sa Klase 1,2,3,4)

Ang pinakamahalagang tao sa buhay ko ay ang aking ina. Sa likas na katangian, siya ay napakasipag at mapagmalasakit din. Inaalagaan niya ang bawat miyembro ng aming pamilya. Gumising siya ng madaling araw at naghahanda ng pagkain para sa amin.

Nagsisimula ang araw ko sa aking ina. Umagang-umaga, binabayo niya ako sa kama. Hinahanda niya ako para sa paaralan, at nagluluto ng masasarap na pagkain para sa amin. Tinutulungan din ako ng aking ina sa paggawa ng aking takdang-aralin. Siya ang pinakamahusay na guro para sa akin. Mahal na mahal ko ang nanay ko at sana mabuhay siya ng matagal.

100 words Essay on My Mother in English

(Ang Aking Inang Sanaysay para sa Klase 5)

Ang pinaka-maimpluwensyang tao para sa akin sa aking buhay ay ang aking ina. Malaki ang aking paghanga at paggalang sa aking ina.

Ang aking ina ang unang guro sa aking buhay. Inaalagaan niya ako at maraming sakripisyo para sa akin. Siya ay napaka-dedikado sa kanyang trabaho at ang kanyang pagiging masipag ay palaging nagpapahanga sa akin.

Ang aking ina ay bumangon sa madaling araw at ang kanyang pang-araw-araw na gawain ay nagsisimula bago kami bumangon sa aming kama. Matatawag na manager ng pamilya namin ang nanay ko. Siya ang namamahala sa bawat isa sa aming pamilya. 

Ang mga masasarap na pagkain ng niluluto ng nanay ko para sa amin ay inaalagaan kami, mamalengke, ipinagdadasal kami at marami pang ginagawa para sa aming pamilya. Tinuturuan din ako ng nanay ko at ng kapatid ko. Tinutulungan niya kami sa paggawa ng aming araling-bahay. Ang aking ina ang gulugod ng aking pamilya.

150 words Essay on My Mother in English

(Ang Aking Inang Sanaysay para sa Klase 6)

Ina ang pinakaangkop na salita na natutunan ko sa ngayon. Ang aking ina ang pinaka-maimpluwensyang tao para sa akin sa aking buhay. Hindi lang siya masipag kundi very dedicated din siya sa kanyang trabaho. Maagang-umaga, gumising siya bago sumikat ang araw at sinimulan ang kanyang pang-araw-araw na gawain.

Ang aking ina ay isang napakaganda at mabait na babae na namamahala sa lahat ng bagay sa aming tahanan. Mayroon akong espesyal na paggalang at paghanga para sa aking ina dahil siya ang aking unang guro na hindi lamang nagturo ng mga kabanata mula sa aking mga libro ngunit nagpapakita rin sa akin ng tamang landas sa buhay. Nagluluto siya ng pagkain para sa amin, inaalagaan ng maayos ang bawat miyembro ng pamilya, pumupunta sa pamimili, atbp.

Kahit na siya ay nananatiling abala sa lahat ng oras, naglalaan siya ng oras para sa akin at nakikipaglaro sa akin, tinutulungan akong gawin ang aking takdang-aralin at ginagabayan ako sa lahat ng mga aktibidad. Sinusuportahan ako ng nanay ko sa bawat aktibidad ko. Mahal ko ang aking ina at ipinagdarasal ko sa Diyos ang kanyang mahabang buhay.

200 words Essay on My Mother in English

(Ang Aking Inang Sanaysay para sa Klase 7)

Ina hindi mailalarawan sa salita. Sa buhay ko, ang aking ina ang taong higit na sumasakop sa aking puso. Palagi siyang gumaganap ng mahalagang papel sa paghubog ng aking buhay. Ang aking ina ay isang magandang babae na nag-aalaga sa akin sa bawat lakad ng aking buhay.

Ang kanyang abalang iskedyul ay nagsisimula bago sumikat ang araw. Hindi lang siya naghahanda ng pagkain para sa amin kundi tinutulungan din niya ako sa lahat ng aking pang-araw-araw na gawain. Sa tuwing ako ay nahihirapan sa aking pag-aaral, ginagampanan ng aking ina ang tungkulin bilang guro at lutasin ang aking problema, kapag ako ay naiinip ay ginagampanan ng aking ina ang papel ng isang kaibigan at ginagampanan ako.

Iba ang ginagampanan ng aking ina sa aming pamilya. Siya ay gumugugol ng isang gabing walang tulog kapag ang sinumang miyembro ng aming pamilya ay nagkasakit at nag-aalaga sa amin ng maayos. Kaya niyang magsakripisyo na may nakangiting mukha para sa kapakanan ng pamilya.

Ang aking ina ay napakasipag sa kalikasan. Buong araw siyang nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi. Ginagabayan niya ako sa bawat lakad ng buhay ko. Sa murang edad, hindi madaling magpasiya para sa akin kung ano ang mabuti o kung ano ang masama. Ngunit ang aking ina ay laging kasama ko upang ituro sa akin ang tamang landas ng buhay.

250 words Essay on My Mother in English

(Ang Aking Inang Sanaysay para sa Klase 8)

Ang nanay ko ang all in all para sa akin. Nakikita ko ang magandang mundong ito dahil lang sa kanya. Pinalaki niya ako nang may lubos na pag-aalaga, pagmamahal at pagmamahal. Ayon sa akin, ang ina ang pinakamapagkakatiwalaang kaibigan para sa isang tao.

Ang nanay ko ang matalik kong kaibigan. Maaari kong ibahagi ang aking magagandang sandali sa kanya. Sa panahon ng aking kalungkutan, palagi kong nakikita ang aking ina na kasama ko. Sinusuportahan niya ako sa mga panahong iyon. Malaki ang paghanga ko sa aking ina.

Ang aking ina ay napakasipag at dedikado sa kanyang trabaho. Natutunan ko sa kanya na ang pagsusumikap ay nagdudulot ng tagumpay. Buong araw niyang ginagawa ang kanyang trabaho na may nakangiting mukha. Hindi lang masasarap na pagkain ang inihahanda niya para sa amin kundi hindi rin niya nakakalimutang alagaan kami.

Siya ang gumagawa ng desisyon ng aming pamilya. Humihingi din ng payo ang aking ama sa aking ina dahil siya ay mahusay sa paggawa ng mabubuting desisyon. Mayroon kaming apat na miyembro sa aming pamilya, ako, ang aking ina-ama, at ang aking nakababatang kapatid na babae.

Pare-pareho kaming inaalagaan ng nanay ko. Siya rin ang nagtuturo sa akin ng moral na halaga ng buhay. Minsan kapag natigil ako habang gumagawa ng takdang-aralin, ginagampanan ng aking ina ang aking guro at tinutulungan niya akong tapusin ang aking takdang-aralin. Siya ay nananatiling abala sa lahat ng oras.

At saka, ang aking ina ay isang napakabait na babae. Palagi niyang inilalagay ang kanyang payong ng pag-ibig sa itaas ng aming mga ulo. Alam kong wala akong mahahanap na ganoong tunay at makapangyarihang pagmamahal sa mundong ito maliban sa pagmamahal ng aking ina.

Mahal ng bawat bata ang kanyang ina. Ngunit ang halaga ng isang ina ay mararamdaman ng taong walang malapit sa kanya na matatawag na 'ina'. Sa buhay ko, gusto kong makita ang nakangiting mukha ng aking ina sa bawat lakad ng aking buhay.

Larawan ng Aking Inang Sanaysay

300 words Essay on My Mother in English

(Ang Aking Inang Sanaysay para sa Klase 9)

Ina ang unang salita ng isang bata. Para sa akin, ang aking ina ang pinakamahalagang regalo ng Diyos para sa akin. Isang napakahirap na gawain para sa akin na ilarawan siya sa mga salita. Para sa bawat anak, ang ina ang pinaka-mapagmalasakit at mapagmahal na tao na nakilala nila sa buhay.

Ang aking ina ay nagtataglay din ng lahat ng mga katangiang mayroon ang isang ina. Mayroon kaming 6 na miyembro sa aming pamilya; ang aking ama-ina, ang aking mga lolo't lola at ang aking nakababatang kapatid na babae at ako. Ngunit ang nanay ko lang ang miyembro na matatawag naming "Isang Tahanan" sa aming bahay.

Ang aking ina ay isang maagang bumangon. Gumising siya ng madaling araw at sinimulan ang kanyang iskedyul. Inaalagaan niya kami ng maayos at pinapakain niya kami ng iba't ibang masasarap na pagkain. Alam ng nanay ko ang lahat ng gusto at ayaw ng bawat miyembro ng aming pamilya.

Nananatili pa rin siyang alerto at tinitingnan kung ang aking mga lolo't lola ay nakainom na ng kanilang mga gamot sa oras o hindi. Tinatawag ng lolo ko ang aking ina na 'ang tagapamahala ng pamilya' dahil kaya niyang pamahalaan ang bawat isa at lahat ng bagay sa pamilya.

Lumaki ako sa moral na turo ng aking ina. Ginagabayan niya ako sa bawat lakad ng buhay ko. Nauunawaan niya ang aking damdamin at sinusuportahan niya ako sa aking mga masasamang oras at binibigyang inspirasyon ako sa aking magagandang sandali.

Tinuturuan ako ng aking ina na maging isang disiplinado, maagap at mapagkakatiwalaan na tao. Ang aking ina ay isang puno para sa aming pamilya na nagbibigay ng lilim sa amin. Kahit na kailangan niyang pamahalaan ang maraming trabaho, nananatili siyang kalmado at cool sa lahat ng oras.

Hindi siya nawawalan ng galit at pasensya kahit sa mahirap na sitwasyon. Mayroong isang espesyal na bigkis ng pagmamahal sa pagitan namin ng aking ina at palagi akong nagdarasal sa Diyos na panatilihing malusog at malusog ang aking ina magpakailanman.

450 words Essay on My Mother in English

(Ang Aking Inang Sanaysay para sa Klase 10)

Sinipi ng sikat na makata na si George Eliot

Nagsimula ang buhay sa paggising

At minamahal ang mukha ng aking ina

OO, lahat tayo ay nagsisimula ng ating araw sa nakangiting mukha ng ating ina. Nagsimula ang araw ko nang maaga akong ginising ng nanay ko. Para sa akin, ang aking ina ang pinakamagandang halimbawa ng pagmamahal at kabaitan sa sansinukob na ito. Alam niya kung paano tayo alagaan.

Mula sa murang edad, naging tagahanga ko siya dahil gusto ko ang pagiging masipag at dedikado ng aking ina. Malaki ang sakripisyo ng nanay ko para hubugin ang buhay ko. Pinalaki niya ako ng buong pagmamahal at pag-aalaga.

Naiintindihan niya ako kahit na hindi ako makapagsalita. Ang ina ay isa pang pangalan ng tunay na pag-ibig. Mahal ng isang ina ang kanyang anak nang walang pag-iimbot at hindi umaasa o humihingi ng anumang kapalit. Ginagawa ng nanay ko na tinatawag kong nanay ang bahay namin.

Ang aking ina ang pinaka-abalang tao sa aming tahanan. Siya ay bumangon bago sumikat ang araw at nagsimulang gampanan ang kanyang tungkulin. Siya ang nagluluto ng pagkain para sa amin, nag-aalaga sa amin, nagsho-shopping at nagpaplano rin ng aming kinabukasan.

Sa aming pamilya, ang aking ina ay nagpaplano kung paano gumastos at kung paano mag-ipon para sa kinabukasan. Ang aking ina ang aking unang guro. Siya rin ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa paghubog ng aking moral na karakter. Ni hindi niya nakakalimutang pangalagaan ang ating kalusugan.

Sa tuwing ang sinuman sa aming mga miyembro ng pamilya ay magkasakit, ang aking ina ay gumugugol ng isang gabing walang tulog at umupo sa tabi niya at inaalagaan siya sa buong gabi. Ang aking ina ay hindi nagsasawa sa kanyang responsibilidad. Umaasa rin sa kanya ang tatay ko sa tuwing nahihirapan siyang gumawa ng anumang seryosong desisyon.

Ang salitang ina ay puno ng damdamin at pagmamahal. Ang halaga ng matamis na salitang ito ay tunay na nararamdaman ng mga batang walang matatawag na 'nanay'. Kaya dapat maging proud ang nanay niya sa tabi nila.

Ngunit sa daigdig ngayon, itinuturing ng ilang masasamang bata na pabigat ang kanilang ina kapag tumatanda na ito. Ang taong gumugol ng buong buhay para sa kanilang mga anak ay nagiging pabigat sa kanilang anak sa huling sandali ng kanyang buhay.

Ang ilang makasarili na bata ay hindi nag-abala na pauwiin ang kanyang ina sa pagtanda. Ito ay talagang isang kahihiyan at kapus-palad na pangyayari rin. Dapat bantayan ng gobyerno ang mga pangyayaring iyon at dapat dalhin ang mga walanghiyang bata sa hudisyal na kustodiya.

Gusto kong tumayo kasama ang aking ina na parang anino sa lahat ng oras. Alam kong nandito lang ako ngayon dahil sa kanya. Kaya gusto kong pagsilbihan ang nanay ko habang buhay. Gusto ko ring buuin ang carrier ko para proud si mama sa akin.

Maghanap ng Sanaysay sa Mga Paggamit at Pang-aabuso ng Mga Mobile Phone dito

Talata sa Aking Ina sa Ingles

Ang ina ay hindi isang salita, ito ay isang damdamin. Ang aking ina ang aking huwaran at siya ang pinakamahusay na ina sa buong mundo. Iniisip ng lahat dahil walang kahanga-hanga sa mundong ito ang katulad ng pagmamahal ng isang ina sa kanyang mga anak.

Ang isang taong nasisiyahan sa pagmamahal ng ina ay itinuturing ang kanyang sarili bilang isa sa mga pinakamaswerteng tao sa mundo. Ang pagmamahal ng isang ina ay hindi kailanman maipapahayag sa mga salita o gawain; sa halip ito ay mararamdaman sa kaibuturan ng ating puso.

Sa isang Pamilya ang Kalidad ng Pamumuno ay pinananatili ng Ina dahil alam Niya kung kailan dapat itulak at kung kailan dapat Bumitaw.

Ang aking Ina ang aking inspirasyon tulad ng iba. Siya ang babaeng pinaka hinahangaan ko at marami siyang naiimpluwensyahan sa buong buhay ko.

Sa mga tuntunin ng pagmamahal at pangangalaga, walang sinuman ang maaaring pumalit sa isang ina. Bilang isang bata, ang ating paunang Pag-aaral ay sinasabing magsisimula sa ating tahanan sa paggabay ng ating ina. Matatawag natin ang ating ina bilang ating Unang Guro gayundin ang ating unang matalik na kaibigan.

Ang aking ina ay gumising ng napakaaga. Pagkatapos maghanda at maghain ng almusal para sa aming lahat, hinatid na niya kami sa paaralan. Muli sa gabi, dumating siya upang sunduin kami mula sa Paaralan, tulungan kami sa paggawa ng aming mga takdang-aralin, at maghanda ng hapunan.

Nagising siya para maghanda ng hapunan para sa amin sa kanyang sakit din. Bilang karagdagan sa kanyang pang-araw-araw na gawaing bahay; Ang aking Ina ang siyang nagpapalipas ng kanyang mga gabing walang tulog kung ang sinumang miyembro ng pamilya ay nakakaramdam ng sakit. Lagi siyang nag-aalala tungkol sa ating kalusugan, edukasyon, pagkatao, kaligayahan atbp.

Nagiging masaya siya sa ating kaligayahan at nalulungkot sa ating kalungkutan. Bukod dito, ginagabayan niya tayo na gawin palagi ang mga tamang bagay sa buhay at piliin ang tamang landas. Ang isang Ina ay parang KALIKASAN na laging nagsisikap na ibigay sa atin hangga't maaari at hindi na binabawi ang anumang kapalit. Ang Mayo 13 ay idineklara bilang "Araw ng mga Ina" bilang pasasalamat sa mga ina.

(NB – This essay on my mother is crafted in order to give an idea to the students how to write an essay on my mother. Students can add more points to this my mother essay depende sa word limit. If you need expert help and Gusto mong magbayad ng isang tao upang isulat ang iyong mga sanaysay tungkol sa paksang ito, maaari kang makipag-ugnayan sa mga propesyonal na manunulat sa serbisyo ng WriteMyPaperHub.)

Mga Pangwakas na Salita: - Kaya't sa wakas ay narating na natin ang pangwakas na bahagi ng post na 'my mother essay'. Gaya ng nabanggit namin kanina sa post na ito ay ginawa namin ang sanaysay tungkol sa aking ina para lamang magbigay ng ideya sa mga mag-aaral.

Pagkatapos mag-navigate sa mga sanaysay na ito ay malalaman nila kung paano sumulat ng sanaysay tungkol sa aking ina. Bukod dito, ang mga sanaysay na ito tungkol sa aking ina ay binubuo sa paraang madaling makapagsulat ang isang mag-aaral ng isang talata tungkol sa aking ina o isang artikulo sa paksa.

Upang makapaghatid ng talumpati sa aking ina, maaari kang pumili ng alinman sa mga sanaysay sa itaas at ihanda rin ang talumpati ng aking ina.

200, 250, 300, 350, 400, 450 & 500 Word Essay on Enduring Issues in English

200, 300, 350, at 400 Word Essay on Romanticism with Examples in English

2 saloobin sa "Sanaysay sa Aking Ina: Mula 100 hanggang 500 Salita"

Pusa baby animal kithen

Ang aking ina

Mag-iwan ng komento Kanselahin ang sumagot

I-save ang aking pangalan, email, at website sa browser para sa susunod na puna ako.